INFORMACJA O PROJEKCIE

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem od dnia 1 stycznia 2013 r. Realizuje projekt pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Powiecie Tatrzańskim”.
Projekt jest przeznaczony dla osób niepełnosprawnych oraz osób znajdujących się w kryzysie zamieszkałych na terenie powiatu tatrzańskiego.
W ramach zadań zaplanowanych dla uczestników przewiduje się min.:
• Kursy zawodowe
• Porady doradcy zawodowego
• Porady doradcy edukacyjnego
• Terapii psychologicznej, rodzinnej lub psychospołecznej dla rodzin lub osób
• Rehabilitacji ruchowej w domu klienta lub turnusów rehabilitacyjnych
• Wsparcia asystenta rodziny
• Treningu kompetencji i umiejętności społecznych
• Poradnictwa specjalistycznego w tym mediacji
• Inne według potrzeb i możliwości po uzgodnieniu z pracownikiem Centrum