1)
Od dnia 21 czerwca 2010 r. rozpoczęły się zajęcia terapii zajęciowej, które prowadzą terapeuci zatrudnieni przez spółkę „Nasza Praca” przy Polskim Stowarzyszeniu Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zakopanem. W terapii uczestniczy 25 osób niepełnosprawnych, każdy z nich skorzysta z 320 godzin terapii, wyjść do kina i teatru jak również turnusu aktywnej integracji.

2)
Od dnia 1 lipca do 30 października br. uruchomiono „Poradnictwo Specjalistyczne” Poradnictwo specjalistyczne jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych bez względu na posiadany dochód.

Poradnictwo specjalistyczne obejmuje:

  • poradnictwo prawne, które realizuje się przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów i innych.
  • poradnictwo psychologiczne realizuje się przez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii.
  • poradnictwo rodzinne obejmuje szeroko rozumiane problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy wychowawcze w rodzinach naturalnych i zastępczych oraz problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną.

Specjaliści będą przyjmować klientów w biurze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem przy ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane (paw. B Starostwa Powiatowego) tel. 18 20 00 462, w następujących dniach i godzinach:

  • prawnik – wtorki i środy od godziny 15.30 do 18.00,
  • pedagog – wtorki od 16.00 do 18.00; piątki od 15.00 do 18.00
  • psycholog – piątki od godziny 15.00 do 20.00

PROJEKT REALIZOWANY JEST PRZEZ:
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZAKOPANEM
ul. Chramcówki 15. tel. 018 2000 462
www.pcpr-zakopane.pl, email: pcpr.zakopane@gmail .com